EĞİTİM-İŞ BİLİM İŞGÖRENLERİ SEMDİKASI SEÇİM YÖNETMELİĞİ 2020

 

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Seçim Yönetmeliği 2020

EĞİTİM-İŞ SEÇİM YÖNETMELİĞİ 2020

 

 

Bu yönetmeliğin amacı, Eğitim-İş zorunlu organlarının üyeleri ve delegeleriyle Genel Merkez ile Şube ve İl, İlçe, İşyeri Temsilciliği Genel Kurullarının toplanmasıyla yapılacak seçimlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

EĞİTİM-İŞ DİSİPLİNKURULLARI YÖNETMELİĞİ

 

Bu yönetmelik, Eğitim İş Sendikasının merkez ve şube disiplin kurullarının kuruluş, yetki ve görevleri ile disiplin uygulamasına esas ceza türleri ve genel prensipleri tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.


Yönetmeliği İndir


Yönetmeliği İndir


Yönetmeliği İndir

EĞİTİM-İŞ DENETLEME KURULLARI YÖNETMELİĞİ

 

Denetleme Kurullarının çalışmalarını, denetleme aşamalarını ve rapor yazma tekniklerinde birlikteliği ve düzeni sağlamaya yöneliktir.

EĞİTİM-İŞ TAŞRA BİRİMLERİ GÖREV YÖNETMELİĞİ
EĞİTİM-İŞ GÖREV YÖNETMELİĞİ

  

 

Bu Yönetmeliğin amacı, EĞİTİM-İŞ Genel Merkez organ ve birimlerinin yetki ve görevlerini düzenlemektir.


Denetleme Kurulu Yönetmeliği İndir


Denetleme Gelir-Gider Cetveli İndir


Şube Denetleme Formu İndir


Yönetmeliği İndir


Yönetmeliği İndir

EĞİTİM-İŞ MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

 

 

Bu yönetmelik; Eğitim-İş Sendikası’nın Mali İş ve işlemlerinin, sendika merkez ve şubelerinde genel kurul kararlarına, yasalara ve tüzüğe uygun olarak yapılmasını, mali konularda üyelere, denetim organlarına ve karar organlarına kolay, açık ve sağlıklı bilgi verilmesini, 4688 sayılı yasa ve tüzüğün mali hükümleri gereği sağlanacak gelirlerin genel kurulca onaylanan bütçe ile uyumunu, gelir ve giderlerle ilgili zorunlu işlemleri belirlemek, demirbaş kayıtlarının yasa ve tüzük hükümlerine uygun tutulmasını sağlamak, muhasebe sisteminin genel kabul görmüş muhasebe usul ve esaslarına uygun olmasını, şube ve temsilciliklerin mali konularda genel merkezle uygulama birliğini sağlamayı amaçlar.

EĞİTİM-İŞ FAKİR BAYKURT ONUR ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

 

Bu yönetmeliğin amacı; alanında yetkin eğitimcilerin, sendikacıların, bilim insanlarının ve uygulamacıların kendi alanlarındaki araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek; yetkinliklerini belgeleyip çalışmalarına güç katmak suretiyle yetişmekte olan kuşakları sendikal etkinliklere özendirmek; sendikanın eylem ve etkinliklerinde yer almalarını sağlayarak sendikanın başarısında ve kamuoyunda tanınmasında etkili olanları onurlandırmaktır.

EĞİTİM-İŞ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

 

 

Bu yönetmelik; Eğitim-İş Genel Merkez ve şubelerinde çalıştırılacak personelin, işe alımı, çalışma koşulları, özlük hakları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektedir.


Yönetmeliği İndir


Yönetmeliği İndir


Yönetmeliği İndir

Başa dön tuşu