HaberlerSendika Haberleri
Trend

PUANLA DEĞERLENDİRME VE SEÇMELİ DERS DAYATMASINI EKRAN KARARTARAK PROTESTO EDİYORUZ

Eğitim-İş olarak, ders seçim sürecinde öğrencilerin, dini içerikli derslere yönlendirilmesini ve fırsat eşitliğine aykırı bir şekilde uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere puan verilmesini protesto etmek için yarın saat 13.00’dan sonra ekran karartma (canlı ders uygulamalarını yapmamak) yönünde eylem kararı aldık.

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan;

-Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz.

-İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.

-Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır.

-Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir. Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve desteklenir.

Hükümlerine, bilimsellik, planlılık ve ölçme değerlendirme ilkelerine aykırı bir şekilde uzaktan eğitim sürecinden hiç yararlanamamış öğrencileri de kapsayacak şekilde puan değerlendirilmesi yapılması dayatılmaktadır. Oysa ki; uzaktan eğitim sürecinde imkanı bulunmayan milyonlarca öğrenciye gerekli teknolojik imkanlar sağlanamamıştır. Tüm bu gerekçelere bağlı olarak; yasaya da aykırı bir şekilde öğretmenlik mesleği ile bağdaşmayan, öğretmene olan güveni zedeleyecek nitelikteki bu yaklaşıma karşı, yaptığımız girişimler sonrasında ciddiyetten uzak kararlara imza atan Milli Eğitim Bakanlığını uyarmak için yapacağımız eyleme tüm üye ve öğretmenleri katılmaya davet ediyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu