YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMEDE DANIŞTAY’DAN YENİ KARAR

 

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine Dair Yönetmeliğin 24. Maddesine, 27.01.2016 tarihli yönetmelik ile 5. Fıkra olarak  “Dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl süreyle uzatılabilir.” hükmü eklenmiş ve yine aynı yönetmeliğin 26. Maddesinin 3. fıkrası “(3) Kurucu müdür olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumuna, bu kuruma müdür normunun verildiği ilk dönemde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar ile müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara sekiz puan daha ilave edilir.” şeklinde değiştirilmişti.

 

Söz konusu düzenlemelerin iptali için kayırma ve kadrolaşma amacıyla düzenlendiği, eşitlik ilkesine aykırı olduğu, kariyer ve liyakatı gözetmediği, üst normlara aykırı olduğu gerekçeleriyle Danıştay nezdinde dava açtığımızı duyurmuştuk.

 

Açtığımız davada da Danıştay, anılan hükümlerin işaret ettiğimiz gerekçeler doğrultusunda hukuka aykırı olduğuna hükmetmiş ve anılan hükümlerin yürütmesinin durdurulması gerektiğine karar vermiştir.

 

Sonuç olarak müdür yardımcıları ve müdür başyardımcılarının görev sürelerinin tekrar uzatılmasında yazılı sınavdan muaf tutulmasına ilişkin düzenleme ile kurucu müdürler ve mevcut okul müdürlerine yeniden görevlendirmede ilave 8 puan verilmesine yönelik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur.

 

Bakanlığın tam bir kaosa dönüştürdüğü yönetici görevlendirmelerinde kariyer ve liyakatı gözetecek düzenlemeleri yapmak zorunda olduğu konusundaki uyarılarımızı da yineliyoruz.

         MERKEZ YÖNETİM KURULU 


Kararı İndir

Başa dön tuşu