Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.02.2018 tarih ve 3296874 sayılı Rehberlik Hizmetleri Konulu 2018/6 Genelgesinin;

5-Norm fazlası olan rehberlik öğretmenlerinin ihtiyacı karşılayamaması durumunda öncelikle birden fazla rehberlik öğretmeni olan okullardan görevlendirme yapılması; bu durumdaki görevlendirmeler yapılırken istekli olanlar yoksa aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir;

a)Hizmet puanı düşük olan rehberlik öğretmenden başlayarak görevlendirme yapılacaktır

b)Rehberlik öğretmen kadrosunun bulunduğu okul/kurum dışında yalnızca bir okul/kuruma görevlendirilebilecektir.

c)Okul rehberlik servislerine yapılacak olan görevlendirmeler haftada en fazla 2 gün olacak şekilde planlanacaktır.

şeklinde yer alan 5.maddesinin iptali için Danıştay’da dava açılmıştır.

Rehber öğretmenlerin kadrosunun bulunduğu okuldan başka okullarda da görevlendirilmesine olanak sağlayan bu düzenleme pek çok yönüyle hukuka aykırıdır.

Ülkedeki okul sayısı, öğrenci sayısı, öğretmen ihtiyacı, ne kadar öğretmen yetiştirileceği, bu öğretmenlerin eğitimleri için yeterli üniversite sayısı ve bunların verdikleri mezun sayısı vb. verilerin değerlendirilerek bunlara uygun politikalar oluşturulmasının Devletin görevleri arasında olduğu açıktır. Dolayısıyla, Devletin asli ve sürekli hizmetlerinden olan eğitim hizmetlerinin memur ya da diğer kamu görevlisi statüsünde bulunanlar tarafından yürütülmesi gerekliliği karşısında, geçici görevlendirmeler gibi geçici çözümlerle hizmetin gereği gibi yerine getirildiğinden bahsedilmesi olanaksızdır.

Bakanlık tarafından yukarıda anılan ilkeler doğrultusunda öğrenciye imkan ve fırsat eşitliği temelinde, planlı ve bilimsel eğitimin sunulması zorunlu olup, yüzbinlerce atama bekleyen öğretmenin varlığı da dikkate alındığında ihtiyaç bulunan okullara kadrolu öğretmen ataması gerekmektedir.

Atama bekleyen öğretmenlerin mağduriyetini dikkate almayan, mevcut eğitimin aksamasına neden olacak ve öğrencilerin imkan ve fırsat eşitliği temelinde ihtiyaçlarına göre kadrolu öğretmene kavuşmasına engel olan düzenlemenin iptali için Sendikamızca dava açılmıştır.

                             MERKEZ YÖNETİM KURULU

Başa dön tuşu