Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği

 

Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Şûrası’nın teşkili, işleyişiyle ilgili çalışma esas ve usullerini düzenlemektir. Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Şûrası’nın teşkili, çalışması, işleyişiyle ilgili iş ve işlemleri kapsar. Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/4/1992 tarih ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Yönetmeliği İndir

Başa dön tuşu