Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitime ilişkin son yıllardaki projeleri ile okulların özelleştirilmesine yol açacak uygulamalarda bulunmaktadır.

Denizli’de meslek lisesinin özel okula dönüştürülmesi, Gaziantep’te meslek liselerinin organize sanayi sitelerine devri gibi uygulamaların bir yenisi de “Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü” ile kendisini göstermiştir. 81 ilimizde 81 okulu kapsayan projeye ilişkin protokolde, TOBB ya da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile işbirliği değil adeta okullarımızın bu kurumlara devri yer almaktadır.

Protokole göre bu okullara yapılacak öğretmen atamalarından da, yönetici görevlendirmelerinden de, hatta müfredattan da Bakanlık elini çekmekte sadece imza makamı (tasdik makamı) olarak yer almakta tüm inisiyatif protokol yapılan kurumlara verilmektedir.

Son dönemde gerici vakıf, dernek ve Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle eğitimi devreder nitelikte protokoller imzalayan MEB, şimdi de kamuya ait okulları devretmektedir.

Yargı kararlarıyla eğitim öğretim faaliyetlerinin devlet eliyle yapılması gerektiği sabit olduğu ve yapılan protokollerin iptal edilmesi gerektiği halde, hala yeni protokoller yapılmaktadır.

Sanayicilerimiz,  üniversitelerimiz ya da TOBB gibi kuruluşlar eğer eğitime katkı sunmak istiyorlarsa, bu tabii ki mümkündür. Fakat tüm yetkiyi ellerine alarak ya da okulları adeta kendi okulları şekline dönüştürerek değil; hukuk kuralları içerisinde, eğitim alanını biz eğitimcilere bırakarak finansal boyutuyla destek olmalıdırlar. Fakat imzalanan protokol 81 ilimizde 81 okulumuzu özelleştirircesine güvenceler vermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyarıyoruz; bu protokolden yol yakınken dönünüz. Eğitim; dernek, vakıf, diyanet ya da başkaca kurumlara devredilemez. Eğitim; devlet yani Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, laik, bilimsel, demokratik, parasız, kamusal, ulusal olmalıdır. Eğitim; Anayasa ve kanunlarda da belirtildiği üzere, Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bunun okullara sokulmak istenen gerici Dernek, Vakıf ya da diyanet eliyle yapılamayacağı açıktır.

Bakanlığın imzaladığı bu protokol hukuka aykırıdır. Bu nedenle de Eğitim-İş olarak protokolün iptali için dava açtık.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Başa dön tuşu