15.09.2017 tarih ve 30181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliğinin 7. maddesinin 5.fıkrası “(5) Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğretim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması, geleneksel/görsel sanatlar atölyesi, mûsikî/müzik dersliği bulunması gerekmektedir. Okulun açılması; ihtiyaca binaen valilik teklifine bağlı olarak Bakanlıkça sağlanır.” denilerek, önceki yönetmelikte yer alan “okulun açılacağı yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 olması gerekir.” şartı kaldırılmıştır.

Eski düzenlemeye göre Anadolu İmam Hatip Liselerinin açılabilmesi için yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 olması gerekir, denilmişti. Düzenlemenin bu haline de sendikamızca dava açıldığını duyurmuştuk.

Tüm itirazlarımıza kulak tıkayan Bakanlık bu defa 5.000 ve 10.000 olarak belirlenen nüfus şartını da tümüyle kaldırmıştır.

İktidarın politik anlamda imam hatip liselerine verdiği önem ve yüklediği anlam bilinmektedir. Bu kapsamda da yeni açılan okulların büyük çoğunluğunun ilgi ve talepler dikkate alınmaksızın çoğunun imam hatip liseleri olarak açıldığı ve hatta birçok okulun da imam hatip liselerine dönüştürüldüğü malumdur.

Kaldırılan TEOG’un yerine getirilen yeni ikametgaha göre kayıt sistemi ile birlikte değerlendirildiğinde, özellikle küçük şehirlerde, öğrencilere imam hatip dışında hiçbir seçeneğin sunulmayacağı sonucunu şimdiden öngörmek mümkündür.

Diğer okul türleri bakımından değerlendirildiğinde imam hatip okullarına açıkça ayrıcalık sağlayan bu düzenlemeye karşı sendikamızca dava açılmıştır.

               MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Başa dön tuşu