Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde 09.02.2109 tarihinde değişiklik yapılmış ve

 “(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

şartları aranır.”

hükmü eklenmişti. Bu değişikliğe göre İmam Hatip Liselerinde görev yapan İHL Meslek Dersi öğretmenleri dışındaki öğretmenlerin bu okullara okul müdürü olmaları engellenmek istenmiştir.

Bu okullarda görev yapan tüm branşlardaki öğretmenlerin yönetici de olabilmeleri gerekmektedir. Bu düzenleme hukuka ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu nedenle Eğitim-İş olarak  konuyu Danıştay nezdinde yargıya taşıdık.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Başa dön tuşu