10.09.2018 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile  “Çok programlı Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezinde karma eğitim yapılır.” şeklindeki fıkranın kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açılmıştır.

Yerelde pek çok fiili uygulamaya dayanak oluşturmak adına söz konusu bu değişikliğin öngörüldüğünü ifade etmek gerekir.

Bununla birlikte aynı yönetmelikte yer alan ve daha önce de yargıya taşıdığımız okullarda kız, erkek mescit açılmasını zorunlu kılan düzenlemenin ve Anadolu liselerinin açılabilmesi için en az iki şube kadar öğrenci bulunması, derslik sayısının 40’tan fazla olmaması gibi şartlar getirilmesine rağmen imam hatip liselerinde bu şartların aranmamasına ilişkin hükmün de iptali talep edilmiştir.

Her yıl bir adım daha fazla imam hatip liselerine sağlanan ayrıcalıkların, iktidarın imam hatip politikasının iflas ettiğinin de göstergesi olduğu ortadadır. Tüm olanaklara ve mevzuat düzenlemesine rağmen boş kalan imam hatipleri ne şekilde dolduracağını bilemeyen Bakanlığın yeni bir adımı olarak gördüğümüz bu hamlenin de sonuç üretmeyeceği açıktır.

Laik ve çağdaş eğitimi savunan Eğitim-İş, karma eğitimin ihlaline, tüm okulların imam hatipleştirilme amacına geçit vermeyecektir.

            MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Başa dön tuşu