Daha önce basın haberlerine de konu olan ve sendikamızca da gündeme getirilen İzmir İli genelinde karma eğitime aykırı uygulamaların söz konusu olduğu ve çok sayıda okulda da bunun ihlal edildiğine dair kamuoyunda oluşan tepki üzerine sendikamızca bu kapsamda İzmir Valiliği’ne yaptığımız başvuruda,

Bu okullardan;

– bir kısmı yalnızca kız ya da erkek öğrencilerin eğitim gördüğü okullar olduğu,

-okulların bazılarında aynı okul binası içerisinde kız-erkek sınıflar oluşturulduğu,

-bir kısmında ise okulun belli bölgelerinin yalnız kız ya da yalnız erkek öğrencilere tahsis edilerek karma eğitime aykırı uygulamaların söz konusu olduğu bildirilmiştir. Anılan aykırılıkların yaşandığı okulların isimleri de bildirilmiştir.

Bu açıklamalar doğrultusunda da;

1-Mevcut durumda yalnız kız ya da yalnız erkek öğrencilerin eğitim gördüğü okulların açılması konusundaki zorunluluğun gerekçesinin ne olduğunun,

2-bununla birlikte adı geçen bazı okullarda iddialarda yer aldığı gibi kız erkek ayrı sınıfların oluşturulup oluşturulmadığı,

3-Okulun belli blok ve koridorlarının kız erkek olarak ayrılıp ayrılmadığı,

konularında gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması, karma eğitim uygulamasına aykırılıkların giderilmesi ve olası adli ve idari yargısal süreçlere konu edilmek üzere bu tespit ve işlemlerin kurum bazında sonuçlarından sendikamızın bilgi edinmesinin sağlanması konusunda gereğinin yapılmasına ilişkin talepte bulunulmuştur.

Ancak söz konusu başvurumuza ilişkin İzmir Valiliği, hiçbir inceleme soruşturma yapmaksızın talebimizi reddetmiştir.

Laik ve çağdaş eğitimin temel ilkesi olan karma eğitim uygulamasının her gün törpülenmeye çalışıldığı her geçen gün bilimsel eğitimden biraz daha uzaklaşıldığı bilinmektedir.

Eğitim-İş olarak öğrencilerimizin ayrım yapılmaksızın hep birlikte eğitim almasını sağlamak temel önceliğimizdir.

İzmir ili genelinde yoğunlukla yaşanan ve karma eğitimi ihlal eden bu girişimleri yargıya taşıdık.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Başa dön tuşu